Zestawienie pozycji bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń pracowników zapisanych do bufora

nw-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: