Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów dostarcza szczegółowych informacji na temat dokumentów, które przeszły proces zatwierdzenia. Można w nim znaleźć numery dokumentów, daty zatwierdzenia, dane dotyczące towarów/materiałów, ilości, ceny jednostkowe i inne istotne dane związane z dokumentacją wydań.

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów wydań RW

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów wydań RW pełni ważną rolę w procesie zarządzania i monitorowania wydań wewnętrznych. Oferuje ono przegląd zatwierdzonych dokumentów oraz ich szczegółowych pozycji. Poniżej przedstawiam funkcjonalności, jakie oferuje program TCS.net w tym zakresie:

1. Podgląd szczegółów dokumentów

Program TCS.net umożliwia dokładny podgląd zatwierdzonych dokumentów wydań RW. Użytkownik może przejrzeć informacje takie jak numer dokumentu, data wystawienia, data przyjęcia towaru/materiału, oznaczenie towaru/materiału, cena jednostkowa, ilość, dane wystawiającego oraz dane dostawcy. Dzięki temu można uzyskać pełny obraz zatwierdzonych wydań wewnętrznych.

2. Przeglądanie historii dokumentów

Program TCS.net umożliwia przeglądanie historii zatwierdzonych dokumentów wydań RW. Użytkownik może śledzić zmiany, aktualizacje i działania podejmowane w ramach tych dokumentów. Historia dokumentów pozwala na monitorowanie postępu prac, śledzenie wprowadzonych modyfikacji oraz zapewnienie pełnej ścieżki audytowej.

3. Generowanie raportów

Funkcjonalność generowania raportów w programie TCS.net umożliwia tworzenie różnorodnych raportów związanych z zatwierdzonymi dokumentami wydań RW. Można generować zestawienia, podsumowania ilościowe, raporty magazynowe i wiele innych. Raporty te dostarczają istotnych informacji dotyczących zrealizowanych wydań i stanu magazynowego.

4. Podpis elektroniczny

Program TCS.net umożliwia dodanie elektronicznego podpisu do zatwierdzonych dokumentów wydań RW. Podpis elektroniczny potwierdza autentyczność dokumentu oraz zatwierdzenie przez odpowiednie osoby. Jest to ważny element w procesie formalnym i zapewnianiu bezpieczeństwa dokumentacji.

5. Wysyłka kopii e-mail

Użytkownicy programu TCS.net mają możliwość wysyłania kopii zatwierdzonych dokumentów wydań RW za pośrednictwem wiadomości e-mail. To ułatwia udostępnianie dokumentów innym osobom wewnątrz organizacji lub poza nią, przyspieszając proces komunikacji i udostępniania informacji.

6. Możliwość wydruku

Program TCS.net umożliwia wydruk zatwierdzonych dokumentów wydań RW. Użytkownicy mogą drukować dokumenty w celu uzyskania twardych kopii lub archiwizacji.
Dzięki powyższym funkcjonalnościom program TCS.net zapewnia pełną kontrolę i transparentność w zarządzaniu dokumentami wydań wewnętrznych, umożliwiając efektywne monitorowanie, generowanie raportów oraz zachowanie niezbędnych podpisów i dokumentacji.

Dokumenty magazynowe

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów rozchodu wewnętrznego zatwierdzonych

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku,
  • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

Programy dla narzędziowni

Tool Management Software

Przeglądanie historii zatwierdzonych dokumentów

Dzięki zestawieniu pozycji zatwierdzonych dokumentów można śledzić historię tych dokumentów. Użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich zmian, które zostały dokonane w zatwierdzonych dokumentach, takich jak aktualizacje, modyfikacje czy wprowadzenie nowych informacji. To ważne narzędzie do monitorowania i audytu dokumentów wydań.

Generowanie raportów zatwierdzonych dokumentów

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów umożliwia generowanie różnorodnych raportów związanych z tymi dokumentami. Można tworzyć raporty magazynowe, raporty ilościowe, zestawienia analizujące różne aspekty wydań. Raporty te dostarczają wartościowych danych do analizy, raportowania i podejmowania decyzji.

Podgląd szczegółów pozycji

W zestawieniu pozycji zatwierdzonych dokumentów można dokładnie przejrzeć szczegóły każdej pozycji, która została zatwierdzona. Można sprawdzić numer towaru/materiału, cenę jednostkową, ilość, dane dostawcy i odbiorcy oraz inne istotne informacje. To ułatwia monitorowanie i analizę dokonanych wydań.

Eksport danych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów w programie TCS.net umożliwia eksport danych do różnych formatów, takich jak arkusze kalkulacyjne czy pliki tekstowe. Dzięki temu można wykorzystać te dane w innych systemach, dokonać dalszej analizy lub udostępnić je innym użytkownikom.
Dzięki powyższym funkcjonalnościom zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów zapewnia pełną kontrolę i przejrzystość w zarządzaniu dokumentacją wydań, umożliwiając efektywne monitorowanie, generowanie raportów i dostęp do szczegółowych informacji.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Wynajem narzędzi od dostawców

Wynajem narzędzi od dostawców

Wynajem narzędzi od dostawców to popularna praktyka w wielu organizacjach, która umożliwia elastyczne i tymczasowe korzystanie z potrzebnych narzędzi bez konieczności ich zakupu. Dzięki temu można dostosować dostępność narzędzi do bieżących potrzeb i uniknąć konieczności

Wyszukiwanie kartotek magazynowych narzędzi

Szukaj

Wyszukiwanie kartotek narzędzi można również dokonać na podstawie przypisanego producenta lub dostawcy. Wybór odpowiednich wartości umożliwia znalezienie narzędzi pochodzących od określonego producenta lub dostawcy.

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK Protokół likwidacji środka trwałego stanowi istotny element w procesie likwidacji narzędzi w narzędziowni, gwarantując odpowiednie udokumentowanie i rejestrację wszystkich istotnych informacji dotyczących likwidowanych środków trwałych.