Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Dokumenty magazynowe – przychodowe

PW (przyjęcie wewnętrzne)

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów rozchodu wewnętrznego zatwierdzonych

rw-zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku,
  • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

Dokument PW stosowany przy odbiorze materiału od jednostki wchodzącej w skład przedsiębiorstwa,brak określonego kontrahenta.

Elementy dokumentu PW: kolejny numer dokumentu, data wystawienia, data przyjęcia towaru/materiału, oznaczenie towaru/materiału, cena jednostkową, ilość przyjętego towaru/materiału, dane wystawiającego, podpis osoby upoważnionej do wystawiania PW, podpis dostawcy i odbierającego.

Programy dla narzędziowni

Tool Management Software
ewidencja-narzędzi System do zarządzania narzędziami

Ewidencja narzędzi

System do zarządzania narzędziami. Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia. W każdym momencie można dokonać dokładnej inwentaryzacji każdego rodzaju sprzętu, z podziałem na numer serii czy konkretny model. Oprogramowanie generuje również dokumentację związaną z inwentaryzacją sprzętów. Można importować te dane do pliku programu excel, albo wydrukować.
Ewidencja narzędzi

legalizacja-narzędzi System magazynowania narzędzi

Legalizacja narzędzi

System magazynowania narzędzi. Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych; pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich. Dokładna weryfikacja wszystkich narzędzi oraz urządzeń pozwala na zwiększenie wydajności pracy firm, a ponadto umożliwia zachowanie porządku w narzędziowni. Dostarcza również wszystkich niezbędnych informacji na temat stanu narzędzi.
Legalizacja narzędzi

wynajem-narzędzi-od-dostawców Program do wypożyczalni

Wynajem narzędzi od dostawców

Program do wypożyczalni. Firmy budowlano-remontowe często dokonują wynajmu specjalistycznych narzędzi lub maszyn. Za pomocą programu Studio Magazyn Narzędzi.net możemy rejestrować dokumenty wypożyczeń takich urządzeń prowadząc ewidencję ilościowo-wartościową. Wypożyczone przedmioty wchodzą na stan narzędziowni i podlegają dalszej ewidencji w standardowy sposób. Jednakże wydzielony rejestr takich wypożyczeń od dostawcy pozwala na weryfikację KOMU i KIEDY należy zwrócić wypożyczone mienie. Ponadto możemy kontrolować koszty związane z wynajmem.
Wynajem narzędzi od dostawców

ewidencja-narzędzi-w-firmie Narzędziarnia program

Ewidencja narzędzi w firmie

Narzędziarnia program. Każda firma usługowa, czy produkcyjna posiada wiele różnorodnych narzędzi. Im ich więcej, tym trudniej nimi zarządzać. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które odciąży pracowników i zautomatyzuje mnóstwo procesów. Ewidencja narzędzi w tego typu firmach to podstawa sprawnego funkcjonowania firmy i dobrej organizacji pracy. Systemy informatyczne od SoftwareStudio to najwygodniejsze oprogramowanie do ewidencji narzędzi.
Ewidencja narzędzi w firmie

przeglądy-narzędzi Oprogramowanie wypożyczalnia narzędzi

Przeglądy narzędzi

Oprogramowanie wypożyczalnia narzędzi. Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów
Przeglądy narzędzi

magazyn-dla-narzędziowni Narzędziarnia program

MAGAZYN DLA NARZĘDZIOWNI

Narzędziarnia program. Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane – wypożyczone. Dzięki oprogramowaniu zawsze wiadomo w czyim posiadaniu jest w danej chwili narzędzie oraz kiedy zostanie ono zwrócone do narzędziowni. Wygodny system wypożyczeń stanowi podstawę do tego, aby narzędzia były wykorzystywane w sposób wydajny.
MAGAZYN DLA NARZĘDZIOWNI

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Program do narzędziowni
SAdam

Wpisy

Alfabetyczny spis artykułów w witrynie Program TCS.net – Magazyn Narzędzi. Wybierz interesującą Ciebie kategorie:

Kategoria: Gospodarka narzędziowa
SAdam

Kategoria: Gospodarka narzędziowa

Gospodarka narzędziowa odgrywa kluczową rolę w różnych branżach, takich jak przemysł produkcyjny, budownictwo czy obszar utrzymania ruchu. W tej kategorii znajdziesz informacje i porady dotyczące efektywnego zarządzania narzędziami w zakładach pracy.

basiap

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja narzędzi w narzędziowni Co to jest inwentaryzacja narzędzi? Inwentaryzacja narzędzi to proces, w ramach którego dokonuje się kompleksowego sprawdzenia i zapisania stanu posiadanych narzędzi w narzędziowni. Jest to ważne działanie, które pozwala na skuteczne

aplikacja magazyn narzędzi
SAdam

Spis treści

Lista stron dostępnych na witrynie www wyświetlane są strony z 2 poziomem zagłębienia. W celu dostępu do dalszych szczegółów należy korzystać z submenu dostępnych w ramach danego rozdziału – listy stron. Witryna dotycząca systemu CMMS

Software-TCS NARZĘDZIOWNIA
SAdam

Nawigacja

Spis treści Lista stron dostępnych na witrynie www wyświetlane są strony z 2 poziomem zagłębienia. W celu dostępu do dalszych szczegółów należy korzystać z submenu dostępnych w ramach danego rozdziału – listy stron. Czytaj dalej

Software-TCS
basiap

Dokumenty PW

Po wywołaniu menu “Dokumenty PW” zostanie wyświetlony rejestr dokumentów przychodu wewnętrznego. Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich dokumentach przychodów wewnętrznych w systemie.