Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, niezatwierdzonych dokumentów wydań RW służy do monitorowania i zarządzania dokumentami wydań wewnętrznych, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Jest to lista dokumentów, które są w trakcie realizacji i oczekują na zatwierdzenie przez odpowiednie osoby.

Funkcje zestawienia pozycji w buforze

Program TCS.net oferuje szereg funkcjonalności związanych z tym zestawieniem, umożliwiających efektywne zarządzanie dokumentami wydań RW. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Podgląd pozycji dokumentów. Użytkownik może przejrzeć szczegóły poszczególnych pozycji dokumentów, takie jak numer dokumentu, data wystawienia, oznaczenie towaru/materiału, cena jednostkowa, ilość oraz dane wystawiającego i odbiorcy.
 • Edycja dokumentów. Istnieje możliwość edycji danych dokumentów wydań RW, takich jak daty, oznaczenie towaru/materiału, cena, ilość itp. Pozwala to na dostosowanie dokumentów do aktualnych potrzeb i zmian.
 • Zapisanie dokumentów. Użytkownik może zapisać dokumenty wydań RW, co umożliwia późniejszą kontynuację pracy nad nimi. Zapisanie dokumentu daje możliwość zachowania wprowadzonych danych i zapobiega utracie postępów pracy.
 • Anulowanie dokumentów. W przypadku potrzeby użytkownik może anulować niezatwierdzone dokumenty wydań RW, co oznacza porzucenie ich zatwierdzenia i usunięcie z zestawienia. Funkcja ta umożliwia usunięcie błędnie utworzonych dokumentów lub dokumentów, które nie są już potrzebne.
 • Generowanie raportów. Program TCS.net umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów związanych z dokumentami wydań RW, takich jak zestawienia, podsumowania ilościowe, raporty magazynowe itp. Raporty te dostarczają użytecznych informacji dotyczących realizowanych wydań i stanu magazynowego.
 • Historia dokumentów. Użytkownik ma możliwość przeglądania historii dokumentów wydań RW, co umożliwia śledzenie zmian, aktualizacji i działań podejmowanych w ramach tych dokumentów. Pozwala to na monitorowanie postępu prac i zachowanie ścieżki audytowej.
 • Podpis elektroniczny. Program TCS.net umożliwia podpisywanie dokumentów wydań RW za pomocą elektronicznego podpisu. To zapewnia autentyczność dokumentu i świadczy o jego zatwierdzeniu przez odpowiednie osoby.
 • Wysyłka kopii e-mail. Istnieje opcja wysyłania kopii dokumentów wydań RW drogą elektroniczną, poprzez funkcję e-mail. Umożliwia to udostępnienie dokumentów innym osobom za pośrednictwem wiadomości e-mail, co przyspiesza proces komunikacji i udostępniania informacji.
 • Możliwość wydruku. Program TCS.net umożliwia wydruk dokumentów wydań RW, co jest przydatne w przypadku potrzeby posiadania twardych kopii dokumentów lub archiwizacji.

Dzięki tym funkcjonalnościom użytkownicy programu TCS.net mają pełną kontrolę nad procesem tworzenia, zarządzania i zatwierdzania dokumentów wydań wewnętrznych, co przyczynia się do efektywnego zarządzania magazynem i dostawami wewnątrz organizacji.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów rozchodu wewnętrznego zapisanych do bufora.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Podglądu,
 • Wydruku,
 • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu są ważnym etapem w zarządzaniu magazynem narzędzi. Pracownik lub kontrahent, który wypożyczył narzędzia, powinien zgłosić swoje zamiary zwrotu. Mogą to zrobić poprzez system CMMS, formularz zwrotu lub kontaktując się bezpośrednio z

Microsoft .NET

Microsoft .NET

Microsoft .NET stanowi solidną podstawę oprogramowania TCS.net, dostarczając narzędzi i frameworku niezbędnego do tworzenia nowoczesnych i skalowalnych aplikacji biznesowych. Wykorzystanie tej technologii przekłada się na wydajność, elastyczność, bogate możliwości integracji oraz dostęp do szerokiego ekosystemu

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi wymaga oprogramowania. Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu utrzymania ruchu, magazynu BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań przynosi wiele korzyści. Dzięki niej można usprawnić zarządzanie magazynem, zwiększyć kontrolę nad zasobami, minimalizować