Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, niezatwierdzonych dokumentów wydań RW służy do monitorowania i zarządzania dokumentami wydań wewnętrznych, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Jest to lista dokumentów, które są w trakcie realizacji i oczekują na zatwierdzenie przez odpowiednie osoby.

Funkcje zestawienia pozycji w buforze

Program TCS.net oferuje szereg funkcjonalności związanych z tym zestawieniem, umożliwiających efektywne zarządzanie dokumentami wydań RW. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Podgląd pozycji dokumentów. Użytkownik może przejrzeć szczegóły poszczególnych pozycji dokumentów, takie jak numer dokumentu, data wystawienia, oznaczenie towaru/materiału, cena jednostkowa, ilość oraz dane wystawiającego i odbiorcy.
 • Edycja dokumentów. Istnieje możliwość edycji danych dokumentów wydań RW, takich jak daty, oznaczenie towaru/materiału, cena, ilość itp. Pozwala to na dostosowanie dokumentów do aktualnych potrzeb i zmian.
 • Zapisanie dokumentów. Użytkownik może zapisać dokumenty wydań RW, co umożliwia późniejszą kontynuację pracy nad nimi. Zapisanie dokumentu daje możliwość zachowania wprowadzonych danych i zapobiega utracie postępów pracy.
 • Anulowanie dokumentów. W przypadku potrzeby użytkownik może anulować niezatwierdzone dokumenty wydań RW, co oznacza porzucenie ich zatwierdzenia i usunięcie z zestawienia. Funkcja ta umożliwia usunięcie błędnie utworzonych dokumentów lub dokumentów, które nie są już potrzebne.
 • Generowanie raportów. Program TCS.net umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów związanych z dokumentami wydań RW, takich jak zestawienia, podsumowania ilościowe, raporty magazynowe itp. Raporty te dostarczają użytecznych informacji dotyczących realizowanych wydań i stanu magazynowego.
 • Historia dokumentów. Użytkownik ma możliwość przeglądania historii dokumentów wydań RW, co umożliwia śledzenie zmian, aktualizacji i działań podejmowanych w ramach tych dokumentów. Pozwala to na monitorowanie postępu prac i zachowanie ścieżki audytowej.
 • Podpis elektroniczny. Program TCS.net umożliwia podpisywanie dokumentów wydań RW za pomocą elektronicznego podpisu. To zapewnia autentyczność dokumentu i świadczy o jego zatwierdzeniu przez odpowiednie osoby.
 • Wysyłka kopii e-mail. Istnieje opcja wysyłania kopii dokumentów wydań RW drogą elektroniczną, poprzez funkcję e-mail. Umożliwia to udostępnienie dokumentów innym osobom za pośrednictwem wiadomości e-mail, co przyspiesza proces komunikacji i udostępniania informacji.
 • Możliwość wydruku. Program TCS.net umożliwia wydruk dokumentów wydań RW, co jest przydatne w przypadku potrzeby posiadania twardych kopii dokumentów lub archiwizacji.

Dzięki tym funkcjonalnościom użytkownicy programu TCS.net mają pełną kontrolę nad procesem tworzenia, zarządzania i zatwierdzania dokumentów wydań wewnętrznych, co przyczynia się do efektywnego zarządzania magazynem i dostawami wewnątrz organizacji.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów rozchodu wewnętrznego zapisanych do bufora.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Podglądu,
 • Wydruku,
 • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Galeria

Galeria

Narzędziownia w oprogramowaniu TCS.net to wszechstronne narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie narzędziami i sprzętem w przedsiębiorstwach. Zapewnia ono kompleksowe funkcje, takie jak zarządzanie kartotekami narzędzi, planowanie przeglądów, kontrola stanów magazynowych i intuicyjne wyszukiwanie. Dzięki temu

Wszystkie - tabela

Wszystkie – tabela

Menu Wszystkie kartoteki narzędzi w programie TCS.net zapewnia użytkownikom pełen przegląd wszystkich kartotek magazynowych bez żadnych podziałów. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kompletny rejestr kartotek narzędzi w jednym miejscu.

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy. Dzięki zastosowaniu programu Studio TCS.net w magazynie narzędzi/narzędziowni, wypożyczalnia działa sprawniej, zasoby są optymalnie wykorzystywane, a planowanie zakupów staje się bardziej precyzyjne. Program zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z wypożyczaniem narzędzi