Dokumenty RW

Dokumenty RW

Program TCS.net (Dokumenty RW) umożliwia podgląd szczegółowych informacji na temat każdego dokumentu RW. Po wybraniu konkretnego dokumentu z rejestru lub listy, można zobaczyć jego zawartość, taką jak dane dostawcy, dane odbiorcy, pozycje towarowe/materiałowe, daty, ceny itp. Podgląd dokumentu RW ułatwia sprawdzenie informacji przed zatwierdzeniem lub podejmowaniem innych działań.

Dokumenty RW w programie TCS.net: Historia, Podgląd, Podpis elektroniczny, Wysłanie kopii e-mail, Wydruk

Historia dokumentów RW

W programie TCS.net istnieje funkcja, która umożliwia śledzenie historii dokumentów RW. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie zmiany, jakie zostały dokonane na danym dokumencie RW wraz z datami i osobami odpowiedzialnymi za te zmiany. Dostęp do historii dokumentu RW zapewnia transparentność i kontrolę nad procesem jego tworzenia i modyfikacji.

Podgląd dokumentów RW

Program TCS.net umożliwia podgląd szczegółowych informacji na temat każdego dokumentu RW. Po wybraniu konkretnego dokumentu z rejestru lub listy, można zobaczyć jego zawartość, taką jak dane dostawcy, dane odbiorcy, pozycje towarowe/materiałowe, daty, ceny itp. Podgląd dokumentu RW ułatwia sprawdzenie informacji przed zatwierdzeniem lub podejmowaniem innych działań.

Podpis elektroniczny dokumentów RW

W programie TCS.net istnieje możliwość dodawania podpisu elektronicznego do dokumentów RW. Podpis elektroniczny jest bezpiecznym sposobem potwierdzenia autentyczności i integralności dokumentu. Można go przypisać do dokumentu RW w celu uwierzytelnienia jego autorstwa i oznaczenia zatwierdzenia przez odpowiednią osobę. Podpis elektroniczny w programie TCS.net zapewnia dodatkową ochronę i świadectwo autentyczności dokumentu RW.

Wysłanie kopii e-mail

Program TCS.net umożliwia wysyłanie kopii dokumentów RW za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zatwierdzeniu dokumentu RW istnieje opcja wysłania kopii tego dokumentu na wskazany adres e-mail. Wysyłanie kopii e-mail ułatwia udostępnianie dokumentów RW innym osobom lub działom w przedsiębiorstwie, co przyspiesza i ułatwia przepływ informacji.

Wydruk dokumentów RW

Program TCS.net umożliwia wydruk dokumentów RW. Po zatwierdzeniu dokumentu RW istnieje opcja wygenerowania wydruku tego dokumentu w formie papierowej. Wydruk dokumentu RW może być przydatny w celach archiwizacyjnych, przekazywaniu dokumentów w tradycyjnej formie papierowej lub do celów audytowych.
Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i dostęp do dokumentów RW, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Wszystkie operacje, takie jak przeglądanie historii, podgląd, podpisy elektroniczne, wysyłanie kopii e-mail i wydruki, wspierają wygodne zarządzanie dokumentami RW w narzędziowni.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów rozchodu wewnętrznego.  Na górze rejestru wyświetlane są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), a poniżej (oznaczone zielonym kwadratem) dokumenty zatwierdzone.

Narzędziownia wypożyczanie narzędzi

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego dokumentu,
  • Edycji dokumentu,
  • Anulowania dokumentu,
  • Podglądu,
  • Wydruku,
  • Wyświetlenia historii,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Zwrot narzędzi do magazynu

Narzędziarnia program. Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych. Wykonywane są pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich.
Zwrot narzędzi do magazynu

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Przeglądy

Przeglądy

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy. Dzięki programowi TCS.net możesz łatwo planować i zarządzać tym procesem. Możliwość dołączenia załączników i zdjęć pozwala na szczegółowe udokumentowanie

Przyjęcia do magazynu

Przyjęcia do magazynu

Z naszym systemem magazynowym TCS.net przyjęcia do magazynu stają się prostsze i bardziej efektywne. Dzięki zaawansowanym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, możemy zapewnić szybkie i precyzyjne rejestrowanie przyjęć.

Tagi

Tagi

Skuteczne zarządzanie narzędziami jest niezbędne dla zachowania konkurencyjności i efektywności. Oprogramowanie takie jak Studio TCS.net stanowi kluczową pomoc w osiągnięciu tych celów, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania narzędziami w zakładach przemysłowych. Dzięki niemu firmy mogą