Likwidacje

Likwidacje

Likwidacja narzędzi w narzędziowni

Wykorzystywane w działalności maszyny, urządzenia, czy środki transportu kwalifikowane do środków trwałych z biegiem czasu ulegają zużyciu lub zniszczeniu. Nie mogą one jednak bez śladu zniknąć z ewidencji księgowej. Konieczne jest odpowiednie udokumentowanie takiego zdarzenia czemu służy protokół likwidacji środka trwałego.

Likwidacja środka trwałego

Likwidacja środka trwałego dokonywana jest ze względu na jego uszkodzenie, zużycie, zniszczenie. Inną przyczyną mogą być zbyt wysokie koszty jego eksploatacji. przedsiębiorstwo może zdecydować się na sprzedaż posiadanego środka trwałego lub przekazanie go w darowiźnie. W tych przypadkach również mamy do czynienia z likwidacją składnika majątku.

narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Protokół likwidacji środka trwałego

Po wywołaniu menu Magazyn / Likwidacje w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu likwidacji narzędzia, do przeglądania rejestru dokumentów likwidacji, do przeglądania rejestru pozycji dokumentów LK zapisanych do bufora oraz do przeglądania rejestru pozycji dokumentów likwidacji LK zatwierdzonych.

Likwidacja czy kradzież

Wyposażenie, które nabywamy w trakcie prowadzenia firmy może ulec zniszczeniu lub zużyciu. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia. W ten sposób składniki majątku, których nie ma już fizycznie w firmie zostaną usunięte również z ewidencji księgowej. Bardzo ważna jest data likwidacji. Poszczególne składniki likwidowanego wyposażenia wpisujemy z kolejno przyporządkowanymi liczbami porządkowymi, zawierając nazwę sprzętu, jednostkę miary, ilość, cenę i wartość.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
magazyn-narzędzi.net Tool Management Software

Magazyn Narzędzi.net

Tool Management Software. Magazyn Narzędzi jest to oprogramowanie przeznaczone do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielonarzędziowym.
Magazyn Narzędzi.net

narzędzia-czytnik-rfid Program do ewidencji narzędzi

NARZĘDZIA CZYTNIK RFID

Program do ewidencji narzędzi. Czytnik RFID podłączony do programu rozpoznaje jednocześnie wiele przedmiotów co przyśpiesza ewidencję wydań i zwrotów. Współcześnie jest najwygodniejszym rodzajem czytnika i wprowadza go coraz więcej firm produkcyjnych, a także usługowych. To nowoczesny sposób na najtrwalsze znakowanie narzędzi oraz urządzeń.
NARZĘDZIA CZYTNIK RFID

narzędzia-magazyn Program wypożyczalnia

NARZĘDZIA MAGAZYN

Program wypożyczalnia. Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych za to pracowników. Wspiera pracę kierowników magazynów i udostępnia im najważniejsze informacje dotyczące urządzeń i narzędzi. Przy czym można go obsługiwać Online za pomocą przeglądarki internetowej. A więc możliwe jest korzystanie z oprogramowania poprzez każde urządzenie z zainstalowaną przeglądarką.
NARZĘDZIA MAGAZYN

narzędziownia-rfid Narzędziarnia program

Narzędziownia RFID

Narzędziarnia program. Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i przedmiotów za pomocą fal radiowych. Staje się on coraz bardziej popularny w firmach produkcyjnych, albo usługowych, w których pracuję się często w trudnych warunkach. Chodzi tu między innymi o wysokie/niskie temperatury, czy wilgotność, ale też inne czynniki, które sprawiają, że standardowe etykiety z czasem się niszczą.
Narzędziownia RFID

program-narzędzia-i-magazyn Narzędzia.net

Program narzędzia i magazyn

Narzędzia.net. Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas. Przed realizacją konkretnego projektu zawsze można sprawdzić jak duża ilość konkretnego rodzaju sprzętu jest dostępna w magazynie. Weryfikacja tego czy danego typu narzędzi i urządzeń wystarczy, czy może trzeba zakupić więcej, pozwala precyzyjnie planować zużycie narzędzi i harmonogramować realizację projektów firmowych.
Program narzędzia i magazyn

tagi-na-pojemniki-i-kontenery Program do zarządzania narzędziami

TAGI NA POJEMNIKI I KONTENERY

Program do zarządzania narzędziami. Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika logistycznego. Umożliwiają trwałe znakowanie, a dzięki temu ekspresową ewidencję i lokalizowanie kontenerów oraz pojemników. Znakowanie jest również doskonałym zabezpieczeniem przed kradzieżą.
TAGI NA POJEMNIKI I KONTENERY

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
magazynowanie
SAdam

Szybkie wypożyczanie i zwrot

Program Studio Magazyn Narzędzi przeznaczony do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni narzędzi. Oprogramowanie dla narzędziowni Wypożyczanie narzędzi z programu StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń, czyli wypożyczanie

narzędzia-pomiarowe
SAdam

Program narzędziarnia

Program narzędziarnia jest optymalnym rozwiązaniem powstałym w wyniku obserwacji zapotrzebowania oprogramowania pozwalającego na zarządzanie narzędziami w firmach produkcyjnych, budowlanych, logistycznych, ale też wielu innych. To nieoceniona pomoc w wielu procesach, które zachodzą w pomieszczeniach, czy

Konfiguracja oprogramowania w narzędziowni
Narzędziownia

Narzędzia w badaniach

Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań. Oprogramowanie dla narzędziowni Gospodarka narzędziowa Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji

Strony