Dokumenty RW

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów rozchodu wewnętrznego.  Na górze rejestru wyświtetlane są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), a poniżej (oznaczone zielonym kwadratem) dokumenty zatwierdzone.

rejestr-rw

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.