Dokumenty LK

Dokumenty LK

Dokumenty LK Protokół likwidacji środka trwałego to dokument, który służy do udokumentowania procesu likwidacji danego środka trwałego w przedsiębiorstwie. Likwidacja może wynikać z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenie, zużycie, zniszczenie lub decyzja o sprzedaży lub przekazaniu w darowiźnie.

Program TCS.net – Zarządzanie infrastrukturą techniczną

1. Wprowadzenie

Program TCS.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwach. Niezależnie od wielkości bazy obiektów i narzędzi, TCS.net umożliwia skuteczną ewidencję, nadzór i kontrolę nad nimi.

2. Ewidencja obiektów

TCS.net pozwala na kompleksową ewidencję obiektów, takich jak maszyny, urządzenia czy środki transportu. Dzięki systemowi można szczegółowo opisać każdy obiekt, przypisać mu unikalne identyfikatory, a także zarejestrować ważne informacje, takie jak data zakupu, producent czy gwarancja.

3. Procesy nadzoru

Program TCS.net umożliwia przeprowadzanie procesów nadzoru nad obiektami. Można definiować różnego rodzaju kontrole i przeglądy techniczne, ustalać harmonogramy i terminy ich wykonywania oraz monitorować postęp prac. System generuje powiadomienia o zbliżających się terminach oraz automatycznie rejestruje wyniki przeglądów.

4. Wymagania norm jakościowych i bezpieczeństwa

TCS.net jest przydatny w spełnianiu wymagań norm jakościowych oraz bezpieczeństwa. Dzięki systemowi można łatwo kontrolować i dokumentować procesy związane z utrzymaniem obiektów w odpowiednim stanie technicznym, przestrzeganiem norm i procedur, a także reagować na wszelkie nieprawidłowości.

5. Dostęp przez przeglądarkę internetową

Największą zaletą TCS.net jest możliwość dostępu do systemu z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej. Niezależnie od lokalizacji użytkowników, program jest łatwo dostępny i umożliwia efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną.

6. Wysoka skalowalność

Program TCS.net jest skalowalny i można go dostosować do potrzeb różnych przedsiębiorstw. Bez względu na wielkość bazy obiektów, strukturę czy lokalizację, system zapewnia skuteczne zarządzanie i nadzór.

7. Inne funkcjonalności

TCS.net oferuje również szereg innych funkcjonalności, takich jak zarządzanie zadaniami, generowanie raportów i zestawień, śledzenie historii obiektów, modułowy system uprawnień dostępu oraz integrację z innymi systemami informatycznymi w firmie.
Dzięki programowi TCS.net przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoją infrastrukturą techniczną, utrzymać wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa oraz efektywnie kontrolować procesy związane z obiektami i narzędziami.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów likwidacji.

Na górze rejestru wyświetlane są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), a poniżej (oznaczone zielonym kwadratem) dokumenty zatwierdzone.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowego dokumentu,
 • Edycji dokumentu,
 • Anulowania dokumentu,
 • Podglądu,
 • Wydruku,
 • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Protokół likwidacji środka trwałego

1. Wprowadzenie

Protokół likwidacji środka trwałego to dokument, który służy do udokumentowania procesu likwidacji danego środka trwałego w przedsiębiorstwie. Likwidacja może wynikać z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenie, zużycie, zniszczenie lub decyzja o sprzedaży lub przekazaniu w darowiźnie.

2. Menu Magazyn / Likwidacje

W programie TCS.net istnieje dedykowane menu o nazwie „Magazyn / Likwidacje”, które umożliwia obsługę procesu likwidacji środków trwałych. Po wywołaniu tego menu w oknie pulpitu nawigacyjnego, użytkownik ma dostęp do różnych funkcji związanych z likwidacjami.

3. SubMenu w oknie pulpitu nawigacyjnego

Po wywołaniu menu „Magazyn / Likwidacje”, w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetla się SubMenu, które daje użytkownikowi dostęp do różnych opcji:

 • Dopisanie nowego dokumentu likwidacji narzędzia: Pozwala na utworzenie nowego protokołu likwidacji dla danego środka trwałego.
 • Przeglądanie rejestru dokumentów likwidacji: Umożliwia przeglądanie listy dokumentów likwidacji, które zostały utworzone w systemie.
 • Przeglądanie rejestru pozycji dokumentów LK zapisanych do bufora: Pozwala na przeglądanie listy pozycji dokumentów likwidacji, które zostały zapisane do bufora i nie zostały jeszcze zatwierdzone.
 • Przeglądanie rejestru pozycji dokumentów likwidacji LK zatwierdzonych: Umożliwia przeglądanie listy pozycji dokumentów likwidacji, które zostały zatwierdzone i są gotowe do dalszego przetwarzania.

4. Funkcjonalności programu TCS.net

Program TCS.net oferuje szereg funkcjonalności związanych z protokołem likwidacji środka trwałego, takich jak:

 • Tworzenie nowych dokumentów likwidacji narzędzi i wprowadzanie niezbędnych danych.
 • Przeglądanie rejestru dokumentów likwidacji w celu śledzenia historii likwidacji.
 • Przeglądanie pozycji dokumentów likwidacji zapisanych w buforze lub już zatwierdzonych.
 • Możliwość podglądu szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych likwidacji.
 • Możliwość wygenerowania raportów i zestawień związanych z likwidacjami.
 • Obsługa podpisu elektronicznego dla potwierdzenia autentyczności dokumentów likwidacji.
 • Możliwość wysłania kopii dokumentu likwidacji drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem e-maila.
 • Możliwość wydruku dokumentów likwidacji w celu zachowania fizycznego archiwum.
  Dzięki tym funkcjonalnościom program TCS.net umożliwia efektywne zarządzanie procesem likwidacji środków trwałych w przedsiębiorstwie, zapewniając jednocześnie odpowiednią dokumentację i kontrolę nad tym procesem.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów dostarcza szczegółowych informacji na temat dokumentów, które przeszły proces zatwierdzenia. Można w nim znaleźć numery dokumentów, daty zatwierdzenia, dane dotyczące towarów/materiałów, ilości, ceny jednostkowe i inne istotne dane związane z dokumentacją

Kartoteki w narzędziowni

Kartoteki

Menu Kartoteki w programie TCS.net oferuje zaawansowane funkcje filtrowania danych. Użytkownicy mogą precyzyjnie określić kryteria filtrowania, takie jak nazwa produktu, lokalizacja, data, status itp. Dzięki temu można szybko znaleźć potrzebne informacje i skupić się na

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi wymaga oprogramowania. Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu utrzymania ruchu, magazynu BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań przynosi wiele korzyści. Dzięki niej można usprawnić zarządzanie magazynem, zwiększyć kontrolę nad zasobami, minimalizować