Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów likwidacji zatwierdzonych

lk-zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: