Nowy dokument RW

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW zostanie zapisany w systemie i będzie dostępny w rejestrze dokumentów rozchodów wewnętrznych. Pamiętaj, że przed zapisaniem dokumentu RW możesz sprawdzić wprowadzone dane, aby upewnić się, że są one poprawne. Możesz również skorzystać z innych funkcji dostępnych w menu "Wydania z magazynu", takich jak przeglądanie rejestru dokumentów rozchodów wewnętrznych czy generowanie zestawień pozycji.

Wystawienie nowego dokumentu RW (rozchód wewnętrzny)

Aby wystawić nowy dokument rozchodu wewnętrznego (RW) w programie TCS.net, wykonaj następujące kroki:

 • Wywołaj menu „Wydania z magazynu” na pulpicie nawigacyjnym.
 • W submenu wybierz opcję „Dopisanie nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego”.
 • Na formularzu wystawiania dokumentu RW uzupełnij wymagane pola, takie jak:
 • Numer dokumentu RW: Przypisz unikalny numer dla tego dokumentu.
 • Data rozchodu: Wprowadź datę, kiedy dokonuje się rozchód wewnętrzny.
 • Oznaczenie towaru/materiału: Wybierz z listy rozwijanej odpowiednią pozycję.
 • Ilość: Podaj ilość towaru/materiału rozchodzonego.
 • Dane odbiorcy: Wprowadź informacje dotyczące osoby lub jednostki, która odbiera rozchodowany towar/materiał.
 • Pozostałe pola: Jeśli są dostępne, uzupełnij także inne wymagane informacje, takie jak lokalizacja, uwagi itp.
 • Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk „Zapisz” lub „Dodaj” (w zależności od interfejsu programu).
 • Nowy dokument RW zostanie zapisany w systemie i będzie dostępny w rejestrze dokumentów rozchodów wewnętrznych.
 • Pamiętaj, że przed zapisaniem dokumentu RW możesz sprawdzić i zweryfikować wprowadzone dane, aby upewnić się, że są one poprawne. Możesz również skorzystać z innych funkcji dostępnych w menu „Wydania z magazynu”, takich jak przeglądanie rejestru dokumentów rozchodów wewnętrznych, generowanie zestawień pozycji czy drukowanie dokumentów.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT RW wyświetla formularz dopisania dokumentu rozchodu wewnętrznego.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Rodzaj kartoteki kontrahenta – pola wyboru: Kontrahent/Dostawca lub Pracownik
 • Kontrahent/Dostawca lub Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Wskazanie informacji w polu jest obowiązkowe.
 • Magazyn – informacja wybierana z listy rozwijanej. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • Data dokumentu wew.  – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu wewnętrznego
 • Nr dokumentu wew. – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu wewnętrznego
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie do dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki narzędzi, które wykazują stany magazynowe.
 • Nr serii / Lokalizacja – pole do wskazania z listy numeru seryjnego wydawanego narzędzia oraz miejsca jego składowania.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż stan na wskazanej lokalizacji o wybranym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Narzędziownia w nowoczesnym przedsiębiorstwie wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Zapisanie dokumentu RW w programie TCS.net

Krok 1: Wystawienie dokumentu RW

Aby wystawić nowy dokument RW (rozchód wewnętrzny), wykonaj odpowiednie kroki opisane w poprzednim poście.

Krok 2: Zapisanie dokumentu

 1. Po wypełnieniu formularza dokumentu RW kliknij przycisk „Zapisz” lub wybierz opcję „Zapisz” z menu.

Krok 3: Potwierdzenie zapisu

 1. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” dokument RW zostanie zapisany w systemie.

Opcja – Zapisanie dokumentu ze statusem w trakcie realizacji

Jeśli chcesz zapisać dokument RW ze statusem „W trakcie realizacji”, możesz skorzystać z opcji „Bufor” lub porzucić zapis dokumentu RW.
Opcja „Bufor”: Po wypełnieniu formularza dokumentu RW, zamiast kliknąć przycisk „Zapisz”, wybierz opcję „Bufor” z menu. Dokument RW zostanie zapisany, ale będzie miał status „W trakcie realizacji”. Możesz później kontynuować edycję dokumentu przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Porzucenie zapisu: Jeśli chcesz porzucić zapis dokumentu RW bez zatwierdzania, po wypełnieniu formularza po prostu przejdź do innej pozycji menu lub zamknij formularz bez klikania przycisku „Zapisz”. Dokument RW nie zostanie zapisany, a wprowadzone dane zostaną utracone.

Pamiętaj, że zapisanie dokumentu RW ze statusem „W trakcie realizacji” daje możliwość dalszej edycji przed ostatecznym zatwierdzeniem. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu będzie miał status „Zatwierdzony”.

Upewnij się, że zapoznałeś się z dokumentacją lub przeszkoleniem dostarczonym przez dostawcę systemu, aby dokładnie poznać funkcje i procedury związane z zapisywaniem dokumentów RW.

Dokładne interfejsy i opcje mogą się różnić w zależności od konkretnego systemu i wersji programu TCS.net.

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia rozchód wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rozchód większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Nr serii / Lokalizacja.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument RW może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu RW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kategorie

Kategorie

Podział na kategorie artykułów na stronie www (https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/) ma na celu ułatwienie użytkownikom nawigacji, wyszukiwania informacji i skupienia się na konkretnych obszarach tematycznych związanych z narzędziownią. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne im treści

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu są nieodłącznym elementem zarządzania zapasami. To proces, w którym towary lub materiały są wypuszczane z magazynu i przekazywane do odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych. Ma to miejsce, gdy istnieje zapotrzebowanie na te produkty

Kategoria: Narzędziownia

Kategoria: Narzędziownia

Program TCS.net został stworzony specjalnie w celu efektywnego wspomagania pracy w narzędziowniach przemysłowych. Jego głównym celem jest umożliwienie kompleksowego zarządzania narzędziami, co przekłada się na usprawnienie procesów i zwiększenie produktywności.