Dokumenty PW

Dokumenty PW

Przyjmowanie towarów do magazynu to ważny proces. Wymaga staranności i dokładności. Kluczowym elementem są tutaj dokumenty PW, czyli przyjęć wewnętrznych. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak prawidłowo tworzyć te dokumenty w systemie Narzędziowni.

Instrukcja Tworzenia Dokumentów PW przy Przyjęciach do Magazynu w Narzędziowni

Tworzenie dokumentów PW

 1. Rozpoczęcie procesu. Najpierw otwórz system Narzędziowni. Znajdź sekcję dotyczącą przyjęć do magazynu. Tutaj zacznie się proces tworzenia dokumentów PW.
 2. Wybór towarów. Wybierz towar, który chcesz przyjąć do magazynu. Uważnie sprawdź jego dane. To ważne, aby wszystko się zgadzało.
 3. Wprowadzanie informacji. Teraz wprowadź niezbędne informacje. Chodzi o takie dane jak ilość, data przyjęcia czy numer partii. Dokładność tutaj jest kluczowa.
 4. Sprawdzenie i potwierdzenie. Po wprowadzeniu danych, dokładnie je sprawdź. Upewnij się, że wszystko jest poprawne. Następnie potwierdź przyjęcie towaru.
 5. Drukowanie dokumentu. Po zatwierdzeniu, możesz wydrukować dokument PW. To ważny dokument, który potwierdza przyjęcie towaru.

Tworzenie dokumentów PW w systemie Narzędziowni to prosty proces. Wymaga jednak dokładności i uważności. Pamiętaj, by krok po kroku śledzić instrukcje. Dzięki temu unikniesz błędów i będziesz miał pewność, że twoje przyjęcia do magazynu są dobrze udokumentowane.

Dlaczego to ważne?

Dokumenty PW to więcej niż tylko formalność. Są one dowodem na przyjęcie towaru do magazynu. Ułatwiają też śledzenie zapasów i zarządzanie magazynem. Dzięki nim, masz pewność, że wszystko jest na swoim miejscu.

Dokumenty przychodu wewnętrznego (PW)

Rejestr dokumentów PW

Po wywołaniu menu „Dokumenty PW” zostanie wyświetlony rejestr dokumentów przychodu wewnętrznego. Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich dokumentach przychodów wewnętrznych w systemie.

Dostępność dokumentów: Na górze rejestru widoczne są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), natomiast poniżej znajdują się dokumenty zatwierdzone (oznaczone zielonym kwadratem).

Funkcje dostępne z poziomu rejestru

Z poziomu rejestru dokumentów PW, można wykonywać różne operacje na dokumentach. Oto lista dostępnych funkcji:

 • Dopisanie nowego dokumentu: Umożliwia tworzenie nowego dokumentu przychodu wewnętrznego.
 • Edycja dokumentu: Pozwala na modyfikację danych istniejącego dokumentu PW.
 • Anulowanie dokumentu: Służy do anulowania dokumentu PW, gdy jest to konieczne.
 • Podgląd: Umożliwia podgląd szczegółowych informacji na temat danego dokumentu.
 • Wydruk: Generuje wydruk dokumentu przychodu wewnętrznego w celu archiwizacji lub innych potrzeb.
 • Podgląd historii: Daje możliwość przeglądania historii zmian i operacji dotyczących danego dokumentu.
 • Dołączanie plików: Istnieje możliwość dołączania plików (np. skanów, faktur) do wybranego dokumentu PW, co ułatwia przechowywanie dodatkowych informacji.
 • Dzięki tym funkcjom, zarządzanie dokumentami przychodu wewnętrznego staje się bardziej efektywne i uporządkowane. Możesz śledzić statusy dokumentów, dokonywać edycji, anulacji, generować wydruki oraz przechowywać dodatkowe informacje w postaci załączników.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów przychodu wewnętrznego. Na górze rejestru wyświetlane są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), a poniżej (oznaczone zielonym kwadratem) dokumenty zatwierdzone.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowego dokumentu,
 • Edycji dokumentu,
 • Anulowania dokumentu,
 • Podglądu,
 • Wydruku,
 • Podglądu historii,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kategoria: programy dla narzędziowni

Kategoria: programy dla narzędziowni

Narzędziownie odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji, zapewniając odpowiednie utrzymanie i dostęp do narzędzi. W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologii, oprogramowanie dla narzędziowni stało się niezwykle istotnym elementem zapewniającym efektywne zarządzanie narzędziami. Nowoczesne programy

Portfolio

Portfolio

Portfolio oprogramowania TCS.net ma na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz zapewnienie lepszej kontroli i monitoringu nad kluczowymi aspektami działalności. Dzięki elastycznym modułom i możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb,

Galeria

Galeria

Narzędziownia w oprogramowaniu TCS.net to wszechstronne narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie narzędziami i sprzętem w przedsiębiorstwach. Zapewnia ono kompleksowe funkcje, takie jak zarządzanie kartotekami narzędzi, planowanie przeglądów, kontrola stanów magazynowych i intuicyjne wyszukiwanie. Dzięki temu