Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji dokumentów przyjęć ze statusem bufor, czyli niezatwierdzone, służy do monitorowania i zarządzania dokumentami przyjęć, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone. Stan bufor oznacza, że dokumenty te znajdują się w procesie weryfikacji lub oczekują na akceptację przed ostatecznym zatwierdzeniem i wprowadzeniem do systemu.

Tworzenie zestawienia pozycji buforowych w Narzędziowni to prosta czynność. Wymaga jednak uwagi i dokładności. Dzięki temu procesowi, zarządzanie magazynem staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów przychodu wewnętrznego zapisanych do bufor. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: Wyświetlenia historii dokumentu, Podglądu, Wydruku.

Tworzenie zestawienia pozycji buforowych

 1. Rozpocznij od logowania się do systemu. Najpierw zaloguj się do Narzędziowni. To pierwszy krok do stworzenia zestawienia.
 2. Przejdź do sekcji przyjęć. W systemie znajdź miejsce, gdzie odbywają się przyjęcia do magazynu. Tam będziesz pracować nad zestawieniem.
 3. Wybierz opcję pozycji buforowych. W sekcji przyjęć znajdź opcję dotyczącą pozycji buforowych. To tam tworzy się zestawienie.
 4. Dodawaj potrzebne informacje. Dodaj informacje o każdej pozycji. Wpisz ilość, datę i inne dane. Bądź dokładny, aby wszystko było poprawne.
 5. Zapisz i potwierdź zestawienie. Po wprowadzeniu danych zapisz zestawienie. Następnie je potwierdź. To ważne, by wszystko było zatwierdzone.

Do czego służy zestawienie?

Zestawienie pozycji dokumentów przyjęć ze statusem bufor, czyli niezatwierdzone, służy do monitorowania i zarządzania dokumentami przyjęć, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone. Stan bufor oznacza, że dokumenty te znajdują się w procesie weryfikacji lub oczekują na akceptację przed ostatecznym zatwierdzeniem i wprowadzeniem do systemu.

W programie TCS.net, z takiego zestawienia, dostępne są różne funkcje, umożliwiające zarządzanie dokumentami przyjęć ze statusem bufor. Oto niektóre z tych funkcji:

 1. Edycja dokumentu. Można dokonać zmian w informacjach dotyczących dokumentu przyjęcia, takich jak dostawca, magazyn, data, uwagi itp.
 2. Usunięcie dokumentu. Pozwala na usunięcie niezatwierdzonego dokumentu przyjęcia, jeśli jest to konieczne.
 3. Przeglądanie pozycji. Można przeglądać szczegóły poszczególnych pozycji na niezatwierdzonym dokumencie, takie jak narzędzia, ich ilość, numery seryjne, lokalizacje itp.
 4. Dodawanie nowych pozycji. Istnieje możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentu przyjęcia, jeśli jest to potrzebne przed zatwierdzeniem.
 5. Zmiana statusu. Można zmienić status dokumentu z bufor na zatwierdzony po przeprowadzeniu weryfikacji i akceptacji.
 6. Wygenerowanie raportu. Istnieje opcja wygenerowania raportu lub podglądu niezatwierdzonych dokumentów przyjęć w celu analizy i kontroli.

Wszystkie te funkcje pozwalają na skuteczne zarządzanie dokumentami przyjęć ze statusem bufor, umożliwiając ich weryfikację, edycję, usuwanie lub zatwierdzenie w zależności od potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

W powyższym zestawieniu przedstawione są trzy dokumenty przyjęć narzędzi, które znajdują się w stanie bufor, czyli nie zostały jeszcze zatwierdzone. Każdy dokument zawiera informacje takie jak data przyjęcia, dostawca, magazyn oraz szczegóły dotyczące poszczególnych narzędzi i ich ilości. Przez zatwierdzenie tych dokumentów, można je wprowadzić do systemu jako oficjalne przyjęcia narzędzi do magazynu.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Magazyn z narzędziami

Magazyn

Magazyn narzędzi jest centrum gospodarki narzędziowej w firmie. Skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynie jest kluczowe dla sprawnego przebiegu prac i minimalizacji strat czasu i kosztów. Odpowiednie metody i systemy zarządzania, takie jak aplikacje CMMS, umożliwiają

Pracownicy narzędziowni

Pracownicy

Dzięki modułowi Pracownicy w programie TCS.net zarządzanie kartotekami pracowników staje się prostsze, bardziej przejrzyste i efektywne. Rejestr kartotek, funkcje edycji i podglądu, śledzenie historii oraz możliwość dołączania załączników i zdjęć dają użytkownikom pełną kontrolę nad

Aplikacje w chmurze

Aplikacje w chmurze

Wykorzystanie aplikacji webowych w chmurze w oprogramowaniu TCS.net modułu narzędziownia przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstw. Umożliwia ono elastyczny dostęp do narzędzi i danych, niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki temu, zarządzanie narzędziami staje się bardziej