Zestawienie pozycji bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora

lk-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: