Zestawienie pozycji bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów przychodu wewnętrznego zapisanych do bufora

pw-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: