Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów przychodu wewnętrznego zatwierdzonych

pw-zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: