Program Studio Narzędziownia.net to aplikacja wymagająca nowoczesnego środowiska pracy na platformie Microsoft Windows i IIS Server, SQL 2008/2012 Server. Instalacja oprogramowania wymaga zainstalowania i przygotowania środowiska dla rozwiązań opartych o witryny www w technologii ASP.net oraz Microsoft SQL Server.

W związku z powyższym należy przygotować środowisko do pracy programu zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft w tym zakresie, uwzględniając własne posiadane środowisko produkcyjne w tym zainstalowane wersje systemu operacyjnego Windows, wersje bibliotek Framework.

Udostępniamy instrukcję opisującą krok po kroku przykład instalacji i konfiguracji w typowym środowisku Microsoft Windows, IIS w wersji 7 i SQL 2012.

 

Instalacja Oprogramowania Studio Narzedziownia